Standardowy czas wizyty to ok. 30 min.

Podczas pierwszej wizyty staramy się przeprowadzić rozbudowane badanie co zajmuje więcej czasu. 

 

Aktualne ceny wyzyt:

Konsultacja pierwszorazowa - 150 zł

Konsultacja kolejna                 - 100 zł

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest wizyta domowa - 200 zł. /Z. Pastuszka/